ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เป็นนายที่ลูกน้องประทับใจ
หมวด : ธุรกิจ
สำนักพิมพ์ : ธรรมนิติ เพรส
ผู้แต่ง : สุพัตรา สุภาพ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการเป็นนาย ที่ลูกน้องประทับใจ เป็นกลยุทธ์ในการบริหารลูกน้องยุคใหม่ให้ทำงานด้วยใจในด้านต่างๆ ให้คนรักองค์กร รักงาน รักนาย การทำงานเป็นทีม มีนุษย์สัมพันธ์ หรือช่วยสอน สั่ง มอบงานอย่างมีคุณภาพ