• 07 มิถุนายน 2023

  อบรมการใช้ PVEC E-Library วันที่ 7 มิถุนายน 2566

 • 29 พฤษภาคม 2023

  Digital Library

 • [title]
  kittisakk
  หมวดหมู่: เบ็ดเตล็ด
 • [title]
  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
  หมวดหมู่:
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อุตสหกรรม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  การใช้ตารางคำณวน
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ระบบการให้น้ำเพื่อการเกษตร
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  คณิตศาสตร์ไฟฟ้า
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  งานแทรกเตอร์เบื้องต้น
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา การสร้างเว็บไซต์
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม
  หมวดหมู่:
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ชีวิตกับสังคมไทย
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชางานปรับอากาศรถยนต์
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเครื่องยนต์สันดาปภายใน
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาความแข็งแรงของวัสดุ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชางานไฟฟ้ารถยนต์
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา อาเซียนศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา งานเชื่อมและโลหะเบื้องต้น
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
  หมวดหมู่: การศึกษา

 • [title]
  วิชา พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ข้อสอบวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  ประวัติวิทยาลัย
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่วไป
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา อาเซียนศึกษา
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  รวมกฏหมายก่อสร้าง (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา ชีวิตกับสังคมไทย
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  งานบำรุงรักษารถยนต์-เจษฎาภรณ์ จันทร์ศิริ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  งานวัดละเอียดช่างยนต์
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  วิชาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ไฟฟ้า
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  20101-2003 งานเครื่องล่างรถยนต์
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  การเขียนในชีวิตประจำวัน
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญา
  หมวดหมู่: กฏหมาย
 • [title]
  ขนหัวลุก
  หมวดหมู่: เรื่องสั้น
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  การใช้ตารางคำณวน
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  เป็นนายที่ลูกน้องประทับใจ
  หมวดหมู่: ธุรกิจ
 • [title]
  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • [title]
  ศิลปะการให้บริการ
  หมวดหมู่: การศึกษา

 • ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หมวดหมู่: คอมพิวเตอร...
 • วอลเลย์บอล
  หมวดหมู่: กลุ่มสาระส...
 • อุปกรณ์ช่วยหยอดตา
  หมวดหมู่: วิทยาลัยกา...
 • วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
  หมวดหมู่: วิทยาลัยกา...
 • 044-ทักษะของกีฬาวอลเลย์บอล
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • สถานศึกษาต้นแบบ ทวิภาคี โครงการประสานพลังประชารัฐ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
  หมวดหมู่: ความรู้ทั่...
 • ครูในดวงใจ
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • พระคุณที่สาม
  หมวดหมู่: การศึกษา
 • เพลงรางวัลของครู
  หมวดหมู่: การศึกษา