รายละเอียดวีดีโอ

ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
หมวดหลัก : การศึกษา

เนื้อหา

-